Hlavná stránka

Cyklotrasy bez hraníc – 1. etapa výstavby
HUSK 1101/2.3.1/0302

Z histórie projektu...

Projekt Cyklotrasy bez hraníc – 1. etapa výstavby je pokračovaním v rokoch 2009-2011 úspešne zrealizovaného projektu s názvom "Cyklotrasy bez hraníc -štúdie a plány", kód projektu: HUSK/0801/2.3.1/0001, ktorý bol financovaný zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 (1. výzva) vo výške 95 % celkových nákladov. Projekt bol realizovaný pod vedením Regionálnej rozvojovej agentúry ISTER so sídlom v Dunajskej Strede, hlavným cezhraničným partnerom projektu bola obec Vámosszabadi, 4 mikroregióny (ďalej len „MR“) na území SR boli pridruženými partnermi, nedisponujúcimi rozpočtovými nákladmi. V rámci tohto projektu bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti pre projekt Cyklotrasy bez hraníc, bolo realizované geometrické zameranie riešených území, vypracovali sa PD pre potreby získania územných rozhodnutí a následne PD pre potreby stavebných povolení. Výstupom projektu boli aj vydané právoplatné územné rozhodnutia stavby jednotlivo pre potreby 4 mikroregiónov a obce Vámosszabadi.

Čítať ďalej...